Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kontakt os på:​

Æblegårdens skole i Odense på Fyn

Beskrivelse og vurdering

​Det Fysiske Undervisningsmiljø

Beskrivelse

​Æblegårdens grundpiller bygger på den holistiske tankegang, dette afspejles i de fysiske rammer.

Undervisningslokalerne findes forskellige steder på Æblegården. Skolepavillion (3 stationære computere og 1 bærbar), kreativt værksted, stort loftlokale, sløjdværksted, landbrugslokale, og store udendørs arealer.

I de respektive lokaler, er der mulighed for individuel undervisning og gruppe aktiviteter.

Vurdering

​Skolepavillionen er ved fuld belægning for lille.

Antallet af computere er tilfredsstillende, men pladsen ved arbejdsbordet er for trængt.

Depotet med undervisningsmateriel er i samme rum som undervisning, hvilket kan virke forstyrrende på elevernes koncentration.

Det Psykiske Undervisningsmiljø

Beskrivelse

​Eleverne er genrelt glade for at gå i skole. Grundet nogle af elevernes problemstillinger og tidligere skoleoplevelser, er det en forudsætning at den voksne skaber tryghed og tillid i en relation til eleven, før en optimal undervisning kan finde sted.

Mobning og opbyggende konflikter mellem eleverne tolereres ikke og der bliver straks handlet på det fra de voksnes side.

Det psykiske undervisningsmiljø sikres også af en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs strykesider (MI) og træningspunkter fra handleplan.

Det tværfaglige arbejde pædagoger og lærere imellem fordrer den genkendelige og strukturerede undervisningsramme.

Vurdering

​Det psykiske arbejdsmiljø er godt.

Skolen er en integreret del af elevernes hverdag på stedet, og oplever helheden som et alsidig spektra af mulige læreprocesser.

Elevernes psykiske trivsel er altid i fokus, bl.a. via dagbognoter, ugentlige personale-møder, børne/unge-møder, handlingsplaner osv.

Det Æstetiske Undervisningsmiljø

Beskrivelse

​På Æblegården lægges der meget vægt på det æstetiske udtryk omkring eleverne.

Æblegården ligger i nogle smukke omgivelser, med dertilhørende landbrug. Lokalerne er udsmykket med kunst, blomster, dufteolier, røgelse og elevernes egne produkter og billeder.

Hærværk eksisterer ikke.

Vurdering

​Eleverne har ejerforhold til deres skole. De deltager i alle praktiske gøremål, rengøring, madlavning og alm. vedligeholdelse.

Eleverne vil gerne udstille deres produkter, og dette medvirker til at motivere under udarbejdelse.

Omgivelserne skaber ro og tryghed.

Priotering og handleplan

Priotering

​Udbygning af skolen

Handleplan

​Vi planlægger at bruge flere forskellige rum til undervisning, til vi kan finansiere en egentlig udbygning af skolen.

Under udarbejdelsen af denne Undervisningsmiljøbeskrivelse blev eleverne medinddraget som et led af beskrivelsen.

6 elever over 13 år fik til opgave at bekrive skolen udfra nogle konkrete spørsmål.

3 elever under 11 år, skulle vurdere nogle givne spørsmål i 3 kategorier.

Uddrag af elevernes svar:

”Den voksne hjælper altid hvis der er nogle, der får det svært”

”Skolelokalet er lidt lille når alle skal være der, eller bare når de store skal samles”

”Der er mange steder, hvor vi kan få fred og ro. Faktisk næsten overalt”

”Den skriftlige del af skolen laver vi mest i pavillionen, en aflang bygning. Der er lyst, men ikke så meget plads. Træværkstedet er meget rodet. Det gule værksted (kreativt), er et fint nok rum. Landbruget er spændende og det er godt at lære om dyr”

”Man afbryder ikke hinanden, rækker hånden op, ikke mobbe”

”Ja, de voksne hjælper både hvis det er skole eller noget klemmer indeni”

”Vores fodboldbane er ikke god, den er fuld af mulvarpeskud”

”Bordene er lidt lave til os store”

”Jeg synes det er godt at gåi skole på Æblegården, fordi jeg har ro til at lave det jeg skal, jeg får den hjælp jeg har brug for og man følger det tempo man kan klare”

”Synes rummene er for små engang imellem”

”Reglerne er at man ikke må larme eller forstyrre de andre. Hvis man ikke gider det man bliver sat til, så skal man lave det efter halv fire, i sin fritid. Ellers skal man bare opføre sig ordentligt.”

”Jeg er glad for at gå i skole, jeg lærer noget jeg kan bruge”

”Jeg er blevet mobbet i min gamle skole, men ikke her på Æblegården”

”Mere plads ved computerbordet”

”Det er svært at sidde stille”

”Kan godt lide de forskellige ting man laver”

”For det meste snakker vi pænt med hinanden”

Navigation:

- Om æblegården

- Skole

- Medarbejdere

Firmaoplysninger

Æblegården Socialpægagogisk Opholdssted

Gammel Byvej 56, 5792 Årslev

CVR: 78000619

Kontaktoplysninger

Telefon: 65 99 20 23

Mobil: 30 33 30 23

E-mail: adm@aeblegaarden-aarslev.dk